ήμαρ

ἦμαρ, δωρ. και αρκ. τ. ἆμαρ, τὸ (Α)
1. η ημέρα («νύκτες τε καὶ ἤματα», Ομ. Οδ.)
2. (ως επίρρ.) ἦμαρ
κατά τη διάρκεια τής ημέρας
3. φρ. α) «μέσον ἦμαρ» — μεσημέρι
β) «δείελον ἦμαρ» — δειλινό
γ) «ἐπ' ἤματι»
i) καθημερινά
ii) κατά το διάστημα τής ημέρας
iii) κατά το τέλος τής ημέρας
δ) «κατ' ἦμαρ»
i) καθημερινά
ii) σήμερα
ε) τὸ κατ' ἦμαρ» — οι καθημερινές ανάγκες, ο επιούσιος άρτος
στ) «παρ' ἦμαρ» — μέρα παρά μέρα
ζ) «ἤματι χειμερίῳ» — σε μια χειμωνιάτικη μέρα
η) «ἤματι ὀπωρινῷ» — σε μια φθινοπωρινή μέρα
θ) (για θάνατο) «νηλεὲς ἦμαρ» — μοιραία μέρα
ι) (για σκλάβους) «ἐλευθέριον ἡ δούλιον ἡ ἀναγκαῑον ἦμαρ» — η μέρα τής απελευθέρωσης
ια) «νόστιμον ἦμαρ» — η μέρα τής επανόδου στην πατρίδα.
[ΕΤΥΜΟΛ. Επικός ιων. τ. τού άμαρ. Ανάγεται σε ΙΕ τ. *āmōr (πρβλ. τέκμαρ: τέκμωρ) και αντιστοιχεί στο αρμ. awr «ημέρα». Η δασύτητα τού αττ. παρεκτεταμένου τ. ημέρα οφείλεται μάλλον σε αναλογία προς το εσπέρα.
ΠΑΡ. ημάτιος.
ΣΥΝΘ. αυτήμαρ, εννήμαρ, εξήμαρ, πανήμαρ, προήμαρ (βλ. και λ. ημέρα)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἦμαρ — day neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ’ ἂν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ. — ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ’ ἂν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ. См. До поры до времени …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • ἆμαρ — ἦμαρ day neut nom/voc/acc sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἠμάτων — ἦμαρ day neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἤμασι — ἦμαρ day neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἤμασιν — ἦμαρ day neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἤματα — ἦμαρ day neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἤματι — ἦμαρ day neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἤματος — ἦμαρ day neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Sklaverei bei Homer — In den ältesten literarischen Werken der Antike, den homerischen Epen, wird die Sklaverei als völlig selbstverständlich vorausgesetzt. Obwohl sich in der Ilias (ca. 750 v. Chr) und der Odyssee (etwa 700 v. Chr) zahlreiche Hinweise über unfreie… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.